Meetroo draait op een standaard SharePoint oinline omgeving. Binnen de SharePoint omgeving moet de ondersteuning voor scripts zijn geactiveerd. Verder dient er dient er een app geinstalleerd te worden welke zorgt voor de communicatie met het provisioningservices. Deze app handelt alleen verzoeken af en maak geen gebruik van login gegevens noch van data uit uw Office365 omgeving. Per product dienen er soms additionele apps geinstalleerd te worden.