Middels meetroo teams kunnen organisaties op een effectieve manier samenwerken rond informatie (bestanden). Het uitgangspunt hierbij is dat informatie wordt opgedeeld per proces, en medewerkers op basis van hun rol binnen de organisatie toegang hebben tot één of meerdere processites.