1. In de Hub is een Link te vinden met de naam "Hub Links Beheren"
  2. Middels deze Link kom je op de SharePoint Lijst in 'Excel weergave', waar alle links, en additionele informatie is aan te passen


Uitleg Kolommen


Naam Kolom         Uitleg
Title     Titel van de Link

Icontype     Font: De waarde in de Kolom IconValue wordt gebruikt om een Office 365 Font Icon te tonen
Image: De waarde van Kolom IconURL wordt gebruikt om een afbeelding te tonen

IconURL Hier kan een link naar afbeelding worden toegevoegd (vereist dat kolom IconType op 'Image' staat.
De afbeelding dient voor alle gebruikers toegankelijk te zijn (lees rechten).
Bij voorkeur wordt de 'Afbeeldingen voor deze Site collectie' Image library in de root site van SharePoint gebruikt.

IconFont  Hier wordt het type Icon Font gekozen. Standaard wordt het ms-Icon Font gebruikt.

IconFont
Hier wordt de waarde van het Icon Font gezet. Standaard wordt het ms-Icon Font gebruikt.
De mogelijk waarden van het Font zijn hier op te zoeken.

URL                            
De link naar de resource (inclusief http://)
OpenType new: Opent de link in een nieuw window
parent
Linktype     Organisational of Personal
Content     Beschrijving van de link
DataType Bepaalde het soort content (filterbaar in de hub)
Category Matched met het proces (of afdeling) uit de categorie filter (instelbaar in MeConfig)
Keywords Plaats hier alle trefwoorden waarop de link gevonden moet kunnen worden.
Gescheiden met een punt komma ;
Usage App: Een applicatie -> Doen
Content: Een Databron -> Weten
AudianceFilter Hier kan in versie 1.2 een Doelgroep gespecificeerd worden
Rank Bepaald volgorde waarop links getoond worden
ChatURL Vil hier optioneel een SIP adres in, om met één klik in contact te komen met een Skype For Business gebruiker of support groep Voorbeeld:  Sip:support@connectedservices.nl
HelpURl     Hier kan optioneel een Link toegeveogd worden waar additionele achtergrond informatie is te vinden voor de gelinked Applicatie of Databron. Denk hierbij aan een pagina met een algemene beschrijving, uitleg of handleiding.