Gebruik Meetroo Entree

"how to" gidsjes voor Meetroo Entree

Alerts nieuwe wijze
Er is een nieuwe wijze om Alerts toe te voegen. Binnen Entree is kun je met Alerts snel een melding/aankondiging doen naar de hele organisatie. Het staat ge...
Vr, 6 Okt, 2017 at 4:58 PM
RSS feed in plaats van Yammer feed
Het is sinds release 1.3.0 mogelijk om een (eigen) RSS feed toe te voegen aan de feedpage. Deze vervangt dan de nu standaard aangeboden Yammer feed. Handig ...
Do, 12 Okt, 2017 at 12:03 AM
Het openen van lokale bestanden en/of applicaties via Entree
Standpunt meetroo: Wij raden het sterk af een Internet Browsers de mogelijkheid te geven locale bestanden te openen. Hiermee worden diverse additionele ...
Vr, 13 Okt, 2017 at 10:42 AM