Entrée V1.2.1

Posted over 6 years ago by Nancy van der Nat

  • Topic is Locked
Nancy van der Nat
Nancy van der Nat Admin

NiEUWE FUNCTIONALITEITEN 


Acceptance of user agreement (EULA); Vanaf deze release wordt aan de eerste eindgebruiker per contract/eindklant een gebruikersovereenkomst getoond voor akkoord.  Deze gebruikersovereenkomst geldt voor alle gebruikers van de desbetreffende organisatie. De eerste eindgebruiker is bij de klant meestal een beheerder/inkoper die vanuit die rol de bevoegdheid heeft namens de organisatie deze overeenkomst te sluiten. UiTBREIDING


Zoekfilter update; als alle filters uitstaan, worden alles getoont. Filteren doe je door het selecteren van een filter.


Feedback update; Door het toevoegen van de category bij het verzamelen van feedback is het nu makkelijker de feedback te groeperen per link. Dit maakt het makkelijker om feedback te bekijken door de verantwoordelijk beheerder.


Toevoegen apps/links; nu uitgebreidt met

  • een aanzet tot wat er ingevuld moet worden in de velden. (http://…); 
  • onvolledig ingevulde URLs aangepast tot volledige/werkende links (bijv. door http://www…) toe te voegen; 
  • Filter link types verminderd tot “apps, links, personen, documenten, foto’s en videos”.  

Wijziging in de zoek query; per organisatie is het nu mogelijk om additionele filters mee te geven omtrent welk nieuws getoond wordt. Voorbeelden van filters zijn het specificeren van de nieuws locatie binnen SharePoint of filtering op paginatype (SharePoint contenttype). Dit is aan te passen in de MeConfig, middels de varable: "NewsQuery". Kijk in dit artikel voor meer informatie.VERBETERINGEN


NvT


0 Votes


0 Comments