Entrée V1.2.2

Posted over 6 years ago by Nancy van der Nat

  • Topic is Locked
Nancy van der Nat
Nancy van der Nat Admin

NiEUWE FUNCTIONALITEITEN 


Weergave foto’s werknemers: de foto’s van medewerkers worden nu automatisch weergegeven in het Apphub, mits in het werknemer profiel aanwezig.

 

Alerts nieuwe wijze: met een melding/aankondiging kan een bericht snel met de hele organisatie gedeeld worden via het homescreen in Entree. Lees in dit artikel hoe u dit doet.   UiTBREIDING


NvTVERBETERINGEN


'Working on it' Dialog: Entrée now shows a ‘working on it’ dialogue when loading a new release of the app

 

Afhankelijkheid Employees.csv verwijderd: niet aanwezige of onjuist ingevulde employees.csv bestanden konden het laden van Entree vertragen omdat de benodigde informatie niet getoond werd. Deze afhankelijkheid is eruit gehaald.

 
0 Votes


0 Comments