Entrée V1.2.3

Posted over 6 years ago by Nancy van der Nat

  • Topic is Locked
Nancy van der Nat
Nancy van der Nat Admin

NiEUWE FUNCTIONALITEITEN 


NvTUiTBREIDING


NvTVERBETERINGEN


Wijziging meConfig: het is niet meer nodig een harde refresh te doen om effecten van wijzigingen in de meConfig in de Entrée omgeving te zien. Kijk in dit artikel voor meer informatie over de meConfig instellingen.

 

Toevoegen apps/links; bevat nu validatieregels die helpen een bewuste keuze te maken bij het opslaan van een link/app. Dit leidt tot betere vindbaarheid en beschikbaarheid voor eigen gebruik, maar ook als het organisatiebrede links betreft.

 

Onklikaar maken van niet-werkende widgets: als een widget op het homescherm in de meConfig niet gekoppeld is aan een link, dan is deze nu ook niet meer aanklikbaar. Eerder leidde het klikken tot verwarring omdat het leidde tot een verversing of ene niet bestaande pagina.


 

 

 


0 Votes


0 Comments