Entrée V1.4.1

Posted over 6 years ago by Nancy van der Nat

  • Topic is Locked
Nancy van der Nat
Nancy van der Nat Admin

NiEUWE FUNCTIONALITEITEN 

 

Toevoegen links; bij het toevoegen en wijzigen van links is het nu mogelijk deze alleen zichtbaar te maken voor de gebruikers van een specifieke Office365 Group, waardoor de link alleen zichtbaar is voor leden van de desbetreffend Persoonlijke (private) Office365 Group. Dit is alleen mogelijk voor organisatie links en om een link aan een group toe te voegen moet de gebruiker zelf ook toegang hebben tot deze groep.


Apphub; vanaf deze release is het mogelijk geworden om alle SharePoint sites (waartoe de ingelogde gebruiker toegang heeft) te vinden vanuit de hub. Bij het zoeken en filteren worden deze als tegel of kaart weergegeven.

 


UiTBREIDING

 

Weergave van medewerkers in de Apphub; bij het zoeken op mensen in Entrée kwamen soms ook Office 365 service accounts naar boven. Door deze aanpassing worden deze accounts niet meer weergegeven. 

 


VERBETERINGEN

 

Zoek actie in de HUB; zoeken met Delve heeft nu een aparte tegel gekregen in de hub. Als je typt in de zoekbalk doorzoekt je de Hub. Wanneer je niets kan vinden zie je deze tegel/kaart als enige resultaat. Door op deze button te klikken kan er direct gezocht worden in alle Office 365 data middels Delve. We noemen dit vanaf nu een 'Search Action’. In de toekomst zullen er meer toegevoegd worden aan de hub.


Entree op mobiel; er zijn enkele aanpassingen gedaan in het design zodat Entrée via de browser op een mobiel/tablet er nog beter uitziet.
0 Votes


0 Comments