Entree V1.5.0

Posted over 6 years ago by Nancy van der Nat

 • Topic is Locked
Nancy van der Nat
Nancy van der Nat Admin

NiEUWE FUNCTIONALITEITEN 

 

Creëren nieuwe communicatie site vanuit Entree; het is nu nog makkelijker om een nieuwe communicatie site aan te maken. Door in het ‘toevoegen link’ scherm ‘nieuwe site aanmaken’ aan te vinken is het mogelijk een nieuwe site te creëren. Lees hier meer over deze mogelijkheid.

 

SharePoint Resources tonen in een Popup; pagina binnen SharePoint kunnen nu geopend worden in een pop-up (een dialoog scherm met in-line frame). Kies hiervoor bij het toevoegen van een nieuw link als ‘open type’ de optie ‘dialoog’.

Newsfeed;

 • In deze release introduceren we een uitbreiding van de feedpage in Entree. Het is nu mogelijk om meerdere RSS nieuwsbronnen toe te voegen aan feedpage. Door middel van een keuze menu kun de gebruiker tussen deze bronnen switchen. Lees hier hoe dit configureert.
 • Ook is nu mogelijk om een afbeelding te tonen in de interne nieuws feed. Dit is aan te zetten middels een wijziging in de meConfig. In dit artikel de uitleg hoe je dit kan doen; 
 • Tenslotte kan de kleur van de titel van interne nieuwberichten nu ook separaat aangepast worden. Zie ook hiervoor het eerder genoemde meConfig artikel


Entreelabels; Tenslotte is het mogelijk de Entreelabels aan te passen naar het taalgebruik van de organisatie. Lees hier hoe u dit toepast binnen Entree. 


  

UiTBREIDING

 

 Toevoegen links;

 • De nieuwe categorie ‘persoonlijk’ als categorie voor persoonlijke links die niet aan een proces/afdeling verbonden zijn.
 • Bij het toevoegen van links is de validatie uitgebreid: links worden waar mogelijk aangevuld en als dat niet mogelijk is, wordt duidelijker aangegeven wat er wordt verwacht van de eindgebruiker.

 

Verwijderen links:

 • Persoonlijke links kunnen ten allen tijd verwijderd worden;
 • Organisatie links kunnen verwijderd worden door gebruikers met schrijf rechten op de AppHub lijst. Standaard zijn dit dus ook de leden (alle medewerkers) van een organisatie. Na live gaan is het verstandig de mogelijkheid om te verwijderen te beperken tot een beperkte groep;
 • Action links en Service links kunnen verwijderd worden door de CSP, admin-gebruikers en gebruikers schrijfrechten in de AppHub lijst. In dit geval worden de links niet verwijderd, maar ‘geblacklist’. Daarmee kan men ervoor zorgen dat deze links onzichtbaar worden voor iedereen binnen deze Office365 omgeving. Action en Service links worden geladen vanuit de Meetroo API.
 • Het ongedaan maken van een verwijder actie op persoonlijke en organisatie links kan door deze vanuit de SharePoint prullenbak terug te plaatsen.
 • Het ongedaan maken van het blacklisten van individuele service en action links kan via de apphub lijst. Selecteer daar de links op ranking. Selecteer de links die een ranking van -1 hebben. Verwijder vervolgens de regel die ongedaan gemaakt moet worden. Door verwijdering heft u de blokkade op en worden de links weer zichtbaar.

In dit artikel in meer detail een toelichting op de verschillende varianten.

 

 

VERBETERINGEN

 

Weergave bepaalde tegels Apphub; SharePoint Sites zonder link hebben worden niet langer getoond in het apphub overzicht.

 

Taken Query aanpassen; Het is nu mogelijk zelf te specificeren welke taken er worden getoond op de homepage via de 'Task Widget'. Standaard worden alle taken getoond die op naam staan van de ingelogde gebruiker en die nog niet zijn afgerond. Dit kan bijvoorbeeld aangepast worden naar het alleen tonen van taken die overtijd zijn. Dit vereist een aanpassing in de meConfig, lees in dit artikel de correcte setting voor de meConfig. 1 Votes


0 Comments