Het intranet heeft een 1 site-collectie en deze is open voor alle medewerkers.

Doel van Intranet is bedrijfsbrede informatie beschikbaar maken en communiceren.

Voor het Samenwerken binnen teams (of processen) hebben we een seperaat product genaamd 'Meetroo Teams'

Hiermee wordt een 'team portaal' gecreerd, waarbij sub (team)sites unieke rechten kunnen hebben. Het uitgangspunt is deze teams te organiseren per proces (en niet per afdeling). Medewerkers maken vanuit zijn functie onderdeel uit van diverse processen. Door de rollen in een organisatie te koppelen aan de processites zal er niet snel meer onduildeijk zijn wie wij welke proces site kan.

Als SharePoint beheerder kan je altijd jezelf toevoegen in een Site Collectie Owner (via SharePoint Admin Portal)

  ○ De user is weg te halen

  ○ Alle user rechten wijgingen (per site) worden vastgelegd in O365 audit log en hier kan de admin niet aanpassen

  ○ Hiernaast kan zelfs al het gebruik vanuit een account of op een site worden nagetrokken (eenvoudig uitleesbar met 3 party management software).


 Hiervoor moet binnen de betreffende site de overerving van rechten verwijderd worden. De Site Collection Administrator moet toegang blijven houden. Als dit niet wenselijk is, dan moet middels een tweede site collection gewaarborgd worden dat ook op het hoogste niveau geen toegang is voor onbevoegden. Een alternatief is om de Site Collection Administrator login niet te gebruiken voor dagelijks gebruik. In plaats daarvan alleen te werken met rechten op sites en subsites waarmee alle users de nodige aanpassingen kunnen doen. Site Collection Administration kan dan uitgevoerd worden door de partner of voor het uitvoeren van specifieke taken door een specifiek persoon.