Datamigratie wordt uitgevoerd door de Partner. Wij adviseren het product ShareGate om filservers te migeren naar SharePoint Online sites.