1. Ga naar de Nieuws locatie waar je centraal nieuws wilt aanmaken
  2. Maak een nieuw nieuwsbericht aan
  3. Copier de Link uit de Internet browser (url)
  4. Plak deze in de MeConfig.js achter de waarde "AddNewsURL


Voorbeeld

"AddNewsURL": "https://yourdemo.sharepoint.com/sites/muxdemo/nieuws/_layouts/15/CreatePage.aspx?List=%7B84819AEC-F9FC-4C1C-93B9-6123F8194EDC%7D&%20&ContentTypeId=0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900F81F7EB217BE674BA5910C81E533F2CF010100768DA2B58C144D4F81444E60FB429123&Source=%2Fsites%2Fmuxdemo%2Fnieuws%2FPaginas%2FForms%2FAllItems%2Easpx",