Het is sinds release 1.3.0 mogelijk om een (eigen) RSS feed toe te voegen aan de feedpage. Deze vervangt dan de nu standaard aangeboden Yammer feed. Handig als er binnen de organisatie geen gebruik gemaakt wordt van Yammer. Of als er een behoefte is aan een feed voor branche informatie. Doordat de feed- en de homepage zichzelf elke 15min zichzelf verversen, wordt nieuwe  informatie ook zonder een refresh getoond.


Het aanzetten en wijzigen van de RSS feed kunt u in de meConfig doen. Wijzig de “1” in regel  "YammerUsage" in een “0”, en voeg eronder de volgende regels toe:

  "ShowRSS": 1,

  "UrlRSS": "https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/Africa.xml",


Na toevoeging ziet het er zo uit:


Vervolgens ziet u in de feedpage de nieuwe RSS feed:


Weet u niet meer hoe u bij de meConfig komt? Hier een kleine handleiding:

Ga binnen Entree naar de site inhoud:


Klik vervolgens op de MED folder:


En selecteer hier de meConfig: